Ulrich Energia | Środowiskowe aspekty instalacji do termicznego przetwarzania odpadów polimerowych
All for Joomla All for Webmasters
Ulrich Energia | Środowiskowe aspekty instalacji do termicznego przetwarzania odpadów polimerowych
1608
page-template-default,page,page-id-1608,page-child,parent-pageid-10,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Środowiskowe aspekty instalacji do termicznego przetwarzania odpadów polimerowych

       Instalacja do pirolizy odpadowych polimerów uruchomiona w Ulrich Energia Sp. z o.o. służy do przetwarzania  odpadowych poliolefin na płynne węglowodory o charakterze zbliżonym do nafty. Dzięki właściwie prowadzonemu procesowi piroliza odpadów prowadzona jest z wykorzystaniem gazowych produktów powstający w procesie i nie wymaga stosowania innych rodzajów ciepła procesowego. Poprzez umiejętne zagospodarowywanie produktów gazowych praca instalacji jest kontrolowana i zapewniona jest stabilizacja wymaganych wartości technologicznych parametrów procesu. Energetyczne wykorzystanie gazów umożliwia ograniczenie zapotrzebowania na paliwa lub energię elektryczną a przez to redukowana jest emisja dwutlenku węgla związana ze spalaniem paliw kopalnych.

      Jednocześnie produkty wytwarzane w instalacji w formie ciekłych węglowodorów są dobrym surowcem do przetwarzania w różnych gałęziach przemysłu chemicznego i stanowią dobrą alternatywę dla tych pozyskiwanych ze źródeł nieodnawialnych jak z surowców kopalnych. Głównym odbiorcą produktów chemicznych z instalacji Ulrich Energia są zakłady rafineryjne. Dzięki możliwości wykorzystania produktów uzyskiwanych z pirolizy odpadów ogranicza się zapotrzebowanie na paliwa kopalne będące dotąd tradycyjnym źródłem pozyskiwania tychże produktów w rafineriach. Produkcja ciekłych produktów węglowodorowych przyczynia się do redukcji zapotrzebowania na paliwa kopalne. Szacunkowo przetworzenie 1000 kg odpadów polimerowych w instalacji umożliwia uzyskiwanie od 800 do 900 kg ciekłych produktów węglowodorowych dla przemysłu chemicznego a to odpowiada redukcji zapotrzebowania na surową ropę naftową w ilości ok 1200 kg. Jakość uzyskiwanych ciekłych produktów jest bardzo dobra i konkurują one z tymi wydzielanymi klasycznie z ropy naftowej.

      Procesy pirolizy prowadzone są w podwyższonej temperaturze co jest związane z zapotrzebowaniem na energię cieplną w formie energii elektrycznej lub w formie paliwa do jej wytwarzania drogą spalania. Instalacja krakingowa Ulrich Energia jest praktycznie samowystarczalna energetycznie i do wytwarzania ciepła wykorzystuje spalanie produktów gazowych powstających ubocznie w procesie pirolizy odpadów obok produktów głównych (ciekłych). Dzięki takiej organizacji procesu możliwe jest ograniczenie emisji CO2 do środowiska i redukcja ilości emitowanych gazów cieplarnianych. Nakłady energetyczne procesu pirolizy odpadów w  instalacji są na poziomie 3 GJ na 1000 kg odpadowych polimerów. Ogólnie z wytworzeniem energii elektrycznej w elektrowniach węglowych związana jest emisja ok 820 kg CO2 / MWh. Poprzez wykorzystanie własnego paliwa gazowego, którego powstawanie towarzyszy procesowi pirolizy odpadów, na każde 1000 kg przetwarzanych odpadowych polimerów instalacja ogranicza emisję CO2 z paliw kopalnych w ilości ok 683 kg gdyż zachodzący w instalacji proces pirolizy jest praktycznie procesem autotermicznym.

Dr inż. Piotr Grzybowski