Ulrich Energia | Piroliza
All for Joomla All for Webmasters
Ulrich Energia | Piroliza
10
home,page-template-default,page,page-id-10,page-parent,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Piroliza tworzyw sztucznych i opon

 language ENGLISH

Depolimeryzacja tworzyw sztucznych i odpadów gumowych

Odpady przeznaczone do recyklingu, w tym zużyte opony, rozdrabnia się na drobiny wielkości około 0,1-35 mm, po czym rozdrobnione odpady suszy się aż do osiągnięcia wilgotności nie wyższej niż 20%, dalej rozdrobnione i wysuszone odpady kieruje się do reaktora, gdzie poddaje się je procesowi pirolizy niskotemperaturowej w temperaturze 360-520°C. Podczas procesu suchej destylacji z odpadów wytwarza się gaz popirolityczny. Gaz ten zawiera frakcję olejowo-benzynową oraz frakcję gazową, której składniki nie podlegają skropleniu w chłodnicy. Gazy z układu kondensacji są kierowane do skraplaczy, gdzie są schładzane i skraplanie w jedną frakcje gromadzona w jednym zbiorniku. Nieskroplony w układzie kondensacji gaz popirolityczny jest kierowany do układu uzdatniania gazu i wykorzystywany do zasilania palników gazowych, ogrzewających reaktor.

 

Instalacja odzysku odpadów w procesie pirolizy dla odpadów tworzyw sztucznych jest tej samej konstrukcji co do pirolizy opon, należy jednak pamiętać, iż paliwo płynne z opon różni się składem od paliwa uzyskanego z tworzyw sztucznych i zaleca się osobne magazynowanie.

 

Postępowanie z produktami procesu odzysku

Frakcja olejowa ciężka Frakcja olejowa posiada wysoką wartość kaloryczną i może być wykorzystana w celach energetycznych. Olej ten będzie magazynowany w zbiornikach.

Frakcja gazowa  Frakcja gazowa będzie w całości zawracana do palników reaktora i wykorzystywana do prowadzenia procesu lub do zasilanie generatora prądu.

Sadza  Sadza może być wykorzystana jako wypełniacz w produkcji gumy (np. dla nowych opon), jako barwnik itp.

Kord metalowy  Kord metalowy będzie stanowić złom stalowy i będzie ekspediowany do odbiorców celem przetopu.

 

Cena linii do depolimeryzacji jest ustalana indywidualnie.

 

Zapraszamy do kontaktu

 

Napisali o nas

POLAK SKONSTRUOWAŁ DZIAŁAJĄCĄ MASZYNĘ PRZERABIAJĄCĄ TWORZYWA SZTUCZNE W ROPĘ

 

Data publikacji: 

Marcin Gil, wynalazca, konstruktor, ekolog i wizjoner opowiada o nowej rewolucyjnej technologi, dzięki której wszystkie odpady tworzyw sztucznych przetwarzane są na olej opałowy, gaz oraz sadzę.

 
 

 

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY
INSTALACJI
DO
TERMICZNEGO PRZETWARZANIA
ODPADÓW POLIMEROWYCH


Data publikacji: 18 października 2022

Instalacja do pirolizy odpadowych polimerów uruchomiona w Ulrich Energia Sp. z o.o. służy do przetwarzania  odpadowych poliolefin na płynne węglowodory o charakterze zbliżonym do nafty.

 

Galeria zdjęć

Automatyczna linia do przetwarzania tworzyw sztucznych (poliolefin) oraz opon poprzez pirolizę

 

Zdolność przerobowa

Instalacja w czasie 24/h przetwarza ok. 35 ton odpadów. Linia pracuje w trybie automatycznym 330 dni w roku.

Produkty procesu:

 

                                            DLA POLIOLEFIN

                         ≈ 30 %- 80% olej pirolityczny

                         ≈ 20 % gaz

                         ≈ 2% węgiel. 

 

                                       DLA OPON

                   ≈ 45% olej pirolityczny

                   ≈ 30% węgiel

                   ≈ 20% gaz.

Ustawienie linii do pirolizy o wydajności 35 ton na dobę

Ustawienie linii do pirolizy o wydajności 70 ton na dobę

Zapraszamy do kontaktu